Shopping cart

0 0,00 PLN
Your shopping cart is empty
> > > > B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Regulations

Regulamin zakupów w sklepie internetowym....

Comarch ERP e-Sklep wersja demonstracyjna. Zamówienia nie będą realizowaneTo jest miejsce na regulamin sklepu internetowego...

Każdy sklep internetowy musi posiadać na swojej stronie regulamin. Regulamin powinien być dostępny dla klienta z każdego poziomu e-sklepu, umieszczony w widocznym miejscu. Klient ma prawo wiedzieć, na jakich warunkach przystępuje do transakcji, jakie prawa mu przysługą, a jakie zastrzega sobie sobą prowadzący sklep internetowy.

Obowiązek sporządzenia regulaminu dla sklepu internetowego wynika z art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin trzeba udostępnić potencjalnym klientom nieodpłatnie i przed złożeniem przez nich zamówienia. Na żądanie Klienta osoba prowadząca sklep internetowy powinna udostępnić Klientowi regulamin w takiej formie by było możliwe jego „pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie”.

Zgodnie z ustawą, w regulaminie sklepu powinny znaleźć się, co najmniej informacje takie jak:

  1. Pełne dane adresowe sklepu (pełna nazwa, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mail, nazwa banku, nr konta bankowego)
  2. Rodzaj i zakres świadczonych usług, czyli m.in. jakie są zasady funkcjonowania sklepu internetowego i co jest w nim oferowane
  3. Informacje o zasadach obowiązujących w sklepie, czyli m.in. kto może kupić, warunki składania zamówień, jakie są formy wysyłki, dostawy oraz płatności, zasady transakcji, zasady udzielania rabatów, informacje czy można anulować zamówienie
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego - informacja o postępowaniu w przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem (prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową, tzw. reklamacja, można posłużyć się podstawami prawnymi: Art. 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.))
  5. Informację o możliwości zwrotu zakupionych produktów w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki (w tym miejscu można zacytować art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) . Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.” Nie ma możliwości ograniczenia tego uprawnienia, a niepoinformowanie klienta o tym uprawnieniu skutkuje wydłużeniem terminu, w którym klient może odstąpić od umowy.

Ważne, żeby regulamin nie był przesadnie rozbudowany, ponieważ powoduje to zagubienie u klienta. Powinien być przejrzysty i zawierać niezbędne punkty.

Facebook

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych Click to enlarge Click to enlarge

Total Price 50,21 PLN

Subtotal Price 40,82 PLN

Quantity
Units of Measure szt
By weight 1,6 kg
In Stock
not available
Availability
3-5 Days
Add to Compare Add NoteAdd Note FormTell a friend FormAsk about product
Opis Cechy towaru

Znak oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

Podkłady znaków w kształcie koła wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. 

Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej średnicy od 50 mm do 70 mm.

Lica znaków są wykonywane w wersji odblaskowej na foliach I II lub III generacji . Znaki odblaskowe klasy 1 wykonuje się na foliach odblaskowych I generacji firmy 3M i folii Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100 .Folia Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100 posiada aprobatę techniczną IBDiM.Trwałość użytkowa obu folii wynosi 7 lat.

Grafika symbolu znaku jest nanoszona metodą sitodruku. Przy małym nakładzie danego znaku symbol jest naklejany z odpowiedniej folii .

Opakowanie . Każdy znak jest pakowany w przezroczystą folię maszynową ,która go chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi a jednocześnie bez rozpakowywania jest dobrze widoczna grafika znaku. Ten sposób pakowania pozwala na dokonanie odbioru jakościowego znaku przez klienta ,bez mozolnego rozrywania opakowania. Znaki winny być przechowywane w opakowaniu wykonanym przez producenta.

Konserwacja znaku polega na okresowym zmyciu kurzu i zabrudzeń powstałych na drodze. Znak należy myć wodą z popularnymi płynami do mycia naczyń, przy użyciu miękkiej szczotki lub szmatki. Nie należy używać ostrych szczotek i agresywnych środków myjących.

znak ten jest dostępny w następujących opcjach 

Grupa wielkości znaków

Długość boku 

średnie (S)

800 mm

małe (M)

600 mm

mini (MI)

400 mm


a) znaki średnie (S)
      - na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych
      - na jedniojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
      - na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
b) znaki małe (M)
      - na drogach gminnych
      - drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
c) znaki mini (MI)
      - na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących
      - na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają
        na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków
        pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych
      - na wąskich uliczkach zabytkowych miast

 

By weight

By weight

1,6 kg

Price (szt)

Total Price

50,21 PLN

Subtotal Price

40,82 PLN

VAT

23,00%

Product

Name

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

ID

2139

Date of Addition

2014-12-08 12:38:11

Date of Update

2015-03-02 14:38:39

Number of Hits

84

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Question about product: B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych


  • There are 500 characters left.

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Recommend Product: B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych


  • There are 500 characters left.

Total Price  

Note

Note

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych

How to use product notes?
  • Notes are used for storing of personal remarks and observations about a product
  • Just click on the note and type the information, it will be saves automatically

Newsletter
Szablon autorstwa: GTECH
© Comarch SA 2014. All rights reserved Powered by Comarch ERP e-Sklep ®