Shopping cart

0 0,00 PLN
Your shopping cart is empty
> > > > B-33 ograniczenie prędkości
Regulations

Regulamin zakupów w sklepie internetowym....

Comarch ERP e-Sklep wersja demonstracyjna. Zamówienia nie będą realizowaneTo jest miejsce na regulamin sklepu internetowego...

Każdy sklep internetowy musi posiadać na swojej stronie regulamin. Regulamin powinien być dostępny dla klienta z każdego poziomu e-sklepu, umieszczony w widocznym miejscu. Klient ma prawo wiedzieć, na jakich warunkach przystępuje do transakcji, jakie prawa mu przysługą, a jakie zastrzega sobie sobą prowadzący sklep internetowy.

Obowiązek sporządzenia regulaminu dla sklepu internetowego wynika z art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin trzeba udostępnić potencjalnym klientom nieodpłatnie i przed złożeniem przez nich zamówienia. Na żądanie Klienta osoba prowadząca sklep internetowy powinna udostępnić Klientowi regulamin w takiej formie by było możliwe jego „pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie”.

Zgodnie z ustawą, w regulaminie sklepu powinny znaleźć się, co najmniej informacje takie jak:

  1. Pełne dane adresowe sklepu (pełna nazwa, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mail, nazwa banku, nr konta bankowego)
  2. Rodzaj i zakres świadczonych usług, czyli m.in. jakie są zasady funkcjonowania sklepu internetowego i co jest w nim oferowane
  3. Informacje o zasadach obowiązujących w sklepie, czyli m.in. kto może kupić, warunki składania zamówień, jakie są formy wysyłki, dostawy oraz płatności, zasady transakcji, zasady udzielania rabatów, informacje czy można anulować zamówienie
  4. Tryb postępowania reklamacyjnego - informacja o postępowaniu w przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem (prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową, tzw. reklamacja, można posłużyć się podstawami prawnymi: Art. 4; 7; 8; 9; 10; 12; 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.))
  5. Informację o możliwości zwrotu zakupionych produktów w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki (w tym miejscu można zacytować art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) . Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.” Nie ma możliwości ograniczenia tego uprawnienia, a niepoinformowanie klienta o tym uprawnieniu skutkuje wydłużeniem terminu, w którym klient może odstąpić od umowy.

Ważne, żeby regulamin nie był przesadnie rozbudowany, ponieważ powoduje to zagubienie u klienta. Powinien być przejrzysty i zawierać niezbędne punkty.

Facebook

B-33 ograniczenie prędkości

B-33 ograniczenie prędkości Click to enlarge Click to enlarge

Total Price 50,21 PLN

Subtotal Price 40,82 PLN

Quantity
Units of Measure szt
By weight 1,6 kg
In Stock
not available
Availability
3-5 Days
Add to Compare Add NoteAdd Note FormTell a friend FormAsk about product
Opis Cechy towaru

Znak oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Podkłady znaków w kształcie koła wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego. 

Mocowanie znaku na słupku następuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej średnicy od 50 mm do 70 mm.

Lica znaków są wykonywane w wersji odblaskowej na foliach I II lub III generacji . Znaki odblaskowe klasy 1 wykonuje się na foliach odblaskowych I generacji firmy 3M i folii Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100 .Folia Nikkalite. - Engineering Grade serii 8100 posiada aprobatę techniczną IBDiM.Trwałość użytkowa obu folii wynosi 7 lat.

Grafika symbolu znaku jest nanoszona metodą sitodruku. Przy małym nakładzie danego znaku symbol jest naklejany z odpowiedniej folii .

Opakowanie . Każdy znak jest pakowany w przezroczystą folię maszynową ,która go chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi a jednocześnie bez rozpakowywania jest dobrze widoczna grafika znaku. Ten sposób pakowania pozwala na dokonanie odbioru jakościowego znaku przez klienta ,bez mozolnego rozrywania opakowania. Znaki winny być przechowywane w opakowaniu wykonanym przez producenta.

Konserwacja znaku polega na okresowym zmyciu kurzu i zabrudzeń powstałych na drodze. Znak należy myć wodą z popularnymi płynami do mycia naczyń, przy użyciu miękkiej szczotki lub szmatki. Nie należy używać ostrych szczotek i agresywnych środków myjących.

znak ten jest dostępny w następujących opcjach 

Grupa wielkości znaków

Długość boku 

średnie (S)

800 mm

małe (M)

600 mm

mini (MI)

400 mm


a) znaki średnie (S)
      - na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych
      - na jedniojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
      - na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
b) znaki małe (M)
      - na drogach gminnych
      - drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
c) znaki mini (MI)
      - na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących
      - na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają
        na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków
        pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych
      - na wąskich uliczkach zabytkowych miast

 

 

By weight

By weight

1,600 kg

Price (szt)

Total Price

50,21 PLN

Subtotal Price

40,82 PLN

VAT

23,00%

Product

Name

B-33 ograniczenie prędkości

ID

1382

Date of Addition

2014-12-15 10:22:08

Date of Update

2016-06-27 09:07:08

Number of Hits

305

B-33 ograniczenie prędkości

Question about product: B-33 ograniczenie prędkości


  • There are 500 characters left.

B-33 ograniczenie prędkości

Recommend Product: B-33 ograniczenie prędkości


  • There are 500 characters left.

Total Price  

Note

Note

B-33 ograniczenie prędkości

How to use product notes?
  • Notes are used for storing of personal remarks and observations about a product
  • Just click on the note and type the information, it will be saves automatically

Newsletter
Szablon autorstwa: GTECH
© Comarch SA 2016. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®