Język:
polski
0

Twój koszyk jest pusty.

Kategorie

Kontakt


   618944093

   504288340

   Znaki drogowe

  
504288340
 

   biuro@ceberd.pl
 

   CEBERD Sp. z o.o.
    Zakrzewo/k Poznania
    ul. Przemysłowa 1
    62-070 Dopiewo

    w godz. 8:00-15:00

    
    

1.Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod www.ceberd.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.ceberd.pl

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.ceberd.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. 

2. Właściciel sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.ceberd.pl jest firma:

"CEBERD" Sp. z o.o.

z siedzibą:

Zaakrzewo, ul. Przemysłowa 1

62-070 Dopiewo

 

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000232435

NIP: 7771155655

REGON: 630660295

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.ceberd.pl

3. Ceny zawarte w sklepie

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.ceberd.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie www.ceberd.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.ceberd.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną email.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - sklepem www.ceberd.pl

Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 10 (wysyłane za pośrednictwem kuriera) realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

www.ceberd.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.


 

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

 -system płatności Payu

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DPD lub osobiście przez pracownika www.ceberd.pl w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru przez firmę kurierską DPD na terenie Polski przedstawia tabela opłat

 

Waga paczki w kg

Cena brutto

Od 1 do 30

22,14 zł

Powyżej 30 do 60

61,50 zł

Powyżej 60 do 100 kg

88,56 zł

Powyżej 100

184,50 zł

Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu www.ceberd.pl są realizowane w ciągu 3-5 dni roboczych.

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Kurier DPD – na następny dzień roboczy,

Podczas odbioru zamówienia ze sklepu należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan jej paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

W przypadku zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny 618944093 lub mailowy biuro@ceberd.pl w celu ustalenia kosztów wysyłki.

www.ceberd.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.

5. Warunki zwierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu.
 8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@ceberd.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza założenia takie oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny
 10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsument z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego punktu.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ceberd.pl lub  pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Zakrzewo, ul. Przemysłowa 1, 62-070 Dopiewo
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  • przedmiot reklamacji
  • przyczynę reklamacji
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Użytkownika.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określanych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.ceberd.pl/polityka-prywatnosci,25
8. Inne
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 618944093 lub drogą elektroniczną na adres biuro@ceberd.pl

Data aktualizacji: 2016-02-01 11:44:00