Język:
polski
0

Twój koszyk jest pusty.

Kategorie

Kontakt


   618944093

   517034036

   Znaki drogowe

  
504288340
 

   biuro@ceberd.pl
 

   CEBERD Sp. z o.o.
    Zakrzewo/k Poznania
    ul. Przemysłowa 1
    62-070 Dopiewo

    w godz. 8:00-16:00

    
     mała architektura miejska
    http://malaarchitektura24.pl
 

Farba Drogowa LABRADOR Biała opakowanie 15 kg
Farba Drogowa LABRADOR Biała opakowanie 15 kg Farba Drogowa LABRADOR Biała opakowanie 15 kg Farba Drogowa LABRADOR Biała opakowanie 15 kg

Cena brutto 270,60 PLN Cena netto 220,00 PLN Poprzednio PLN 0%

op.

Dodaj do koszyka

Dostępność: Od ręki

GRATIS

Opis

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Rozpuszczalnikowa farba akrylowa, typ High Solid, przeznaczona do cienkowarstwowych poziomych oznakowań dróg. Farba LABRADOR jest produktem szybkoschnącym, dobrze przyczepnym do podłoża, tworzącym szorstkie powłoki, odporne na ścieranie. Oznakowanie wykonane farbą LABRADOR charakteryzuje się dobrą widocznością w dzień i w nocy. Odblaskowość w nocy zapewniają mikrokule szklane, którymi oznakowanie jest posypywane bezpośrednio po naniesieniu.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Farba LABRADOR jest przeznaczona do malowania
poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ulic oraz
innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z
warstwą ścieralną bitumiczną lub betonową.
Z uwagi na właściwości odblaskowe może być stosowana
na drogach pozamiejskich i miejskich.
al

SPOSÓB APLIKACJI

Przy użyciu pędzla, wałka, pistoletu ręcznego lub malowarek pneumatycznych. Szczególnie polecana do malowarek hydrodynamicznych – airless.
Dozowanie na mokro                         600 g/ m2
Dozowanie mikrokulek szklanych       270 g/ m2

WARUNKI STOSOWANIA 

Zakres temperatur od 5 do 350C
Wilgotność względna poniżej 85%
Podłoże czyste i suche
Wyjątkowe rozcieńczenie (temp. poniżej 10
0C) do 3% - Rozcieńczalnik Aromaline
Czyszczenie sprzętu w rozpuszczalnikach organicznych

WŁAŚCIWOŚCI

Lepkość (czas wypływu, kubek f6)      82 s

Gęstość                                               1,63 g/cm3

Części lotne                                         23,9%

Czas schnięcia ( temp. 200C)               15 min

Znormalizowany kolor biały

 

Referencje:

Farba drogowa LABRADOR była wykorzystana do:

a) oznakowania prestiżowych odcinków dróg jak:
- Autostrada A2,
- Autostrada A4,

b) oznakowania miast:
- Częstochowy,
- Koszalina,
- Krakowa
- Opola,
- Poznania,
- Szczecina,
- Wrocławia
i wielu innych

c) drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne + oznakowanie placów, parkingów, terenów wewnętrznych.

 

 

 

Cechy towaru

Cena netto 220,00 PLN

Podatek VAT 23%

Cena brutto 270,60 PLN

Koszt gospodarowania odpadami (w cenie) 0,00 PLN

Waga 15,0000 kg